Etický kódex terapeuta

Žijem tak, že robím česť Metóde RUŠ.

Pomôcť môžem len tomu, kto chce pomoc a požiada ma o to.
Klienta intenzívne vediem tak, aby som mu pomohol/pomohla čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyčistiť jeho problém.

Akékoľvek informácie, ktoré sa dozvedám od klienta, musia zostať úplne dôverné.

Pri terapii pracujem podľa pravidiel Metódy RUŠ.
Nemiešam ju s inými Metódami.

Klientovi iba pomáham, aby si nazval svoje negácie a vyčistil ich.

Pracujem na sebe, čistím sa, rozvíjam sa.

Zlepšujem si svoje terapeutické schopnosti.
Teoreticky i prakticky.

Ak hodnotím niekoho alebo niečo negatívne, vyriešim si to v sebe čo najskôr.
Uvedomujem si totiž, že čo mi vadí, je môj problém.

Žijem podľa zásad Metódy RUŠ.
Viem, že som zodpovedný/á za svoj spokojný a šťastný život.
Uvedomujem si, že hľadaním „vinníka“ svoj problém prehlbujem.
Pokiaľ nežijem šťastne, je na mne, aby som si to vyriešil/a.

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024