O Metóde RUŠ

Princíp metódy je veľmi jednoduchý. Nájdem problém, pomenujem ho, prijmem, je preč :-).
Ľudia však majú rôzne dispozície a sú rôzne vnímaví k svojim pocitom, preto vznikol postupne ucelený systém, aby metóda mohla pomôcť všetkým typom ľudí. 

Pre koho je metóda určená?

  • Metóda je určená pre všetkých, ktorí vedia, že majú problém/y a sú rozhodnutí ich vyriešiť. 
  • Je určená pre prácu terapeuta s klientom, a predovšetkým pre individuálnu prácu jednotlivca so sebou samým.

Čo všetko sa dá Metódou RUŠ vyriešiť?

Metóda RUŠ vyrieši akékoľvek problémy: psychické (emočné), fyzické (telesné), mentálne (myšlienkové)... Prichádzajú ľudia v krízových a zlomových okamžikoch života, keď riešia zásadné životné problémy a situácie, majú vzťahové, pracovné, osobné problémy. Iní chcú spracovať svoje neduhy a choroby. Takisto prichádzajú ľudia, ktorí sú viac-menej spokojní, v ich živote to „škrípe“ len málo, no chcú svoj život skvalitniť, zlepšiť, žiť spokojne vo všetkých oblastiach života.

Vyriešime tiež akúkoľvek prežitú traumu. Ak vám niekto ublížil (prepadol vás, znásilnil, okradol...), alebo ste niekomu ublížili vy (napríklad pri dopravnej nehode) - takáto záťaž sa dá úplne vyriešiť, akoby sa nikdy nestala. Výsledkom je, že nepríjemné pocity sú úplne „vyčistené“, no prežitá skúsenosť v človeku zostáva a on takú situáciu už znova nezažije. Je pritom jedno ako dávno/nedávno k situácii došlo. 

Počas práce s Metódou RUŠ dochádza k uvedomeniu, poznaniu, pochopeniu súvislostí, a k odpusteniu ostatným i sebe samému. 

Klienti si vyriešia krízu vo vzťahu (aj tú finančnú), akékoľvek starosti, obavy, strachy, fóbie, aj sociálne fóbie, úzkosť, ľútosť, smútok, depresiu, stres, zlosť, nenávisť, hnev, žiarlivosť, závisť, prežitý šok, posttraumatickú stresovú poruchu (PTSD, z angl. Posttraumatic Stress Disorder), pocit samoty, nelásky, odlúčenia, márnosti, pocit vyhorenia, strach zo smrti, strach z utrpenia a bolesti, myšlienky na samovraždu, anorexiu, bulímiu, alergie, bolesti hlavy a migrény, traumy z rozvodu i rozchodu – či už k nemu došlo nebo ešte nie; z potratu, úmrtia blízkeho človeka aj milovaného zvieratka, a akékoľvek zdravotné problémy.

To, čo mi vadí, je môj problém

Ak mám vo svojom živote z čohokoľvek nepríjemné pocity (emócie alebo telesné pocity), napríklad: vadí mi to, zlostí ma to, je mi to ľúto, mrzí ma to, nemôžem sa s tým zmieriť, je mi z toho smutno, žiarlim, hnevám sa… a tiež: pichá ma v chrbte, bolí ma hlava, mám stiahnutý žalúdok, mám tú a onú nemoc, chorobu... - sú to moje pocity a som to ja, komu znepríjemňujú život. A je jedno, či sa moje nepríjemné pocity týkajú mojej osoby, alebo niekoho iného. Negatívne pocity mám ja. Trvale zmeniť - vyriešiť ich teda môžem zase iba ja.


Metóda RUŠ vychádza z niekoľkých jednoduchých zásad

  1. Nepríjemné pocity vznikajú po myšlienke.
  2. Akákoľvek situácia nie je sama o sebe dobrá ani zlá, je neutrálna. Až naším pomenovaním – teda po myšlienke – sa pripájajú nepríjemné či príjemné pocity, alebo zostanú neutrálne podľa toho, akú myšlienku si slobodne zvolím.
  3. Autor metódy, pán Karel Nejedlý, vo svojej dlhoročnej terapeutickej praxi s tisíckami klientov prišiel k poznaniu, že pocit nasleduje vždy po myšlienke. Prácou na sebe a so svojimi klientmi si túto pravdu denne overujeme.


Logo RUŠ, Metóda RUŠ a terapia RUŠ je značka chránená ochrannou známkou. Kto a ako ju môže používať určuje jej držiteľ, Karel Nejedlý, autor metódy. Jej použitie bez súhlasu je porušením zákona.

Metóda RUŠ nie je psychoanalýza ani iná psychologická a psychoterapeutická metóda a nenahrádza odbornú lekársku starostlivosť.

Pre vedeckú komunitu: Metóda RUŠ s.r.o. je otvorená spolupráci na výskume alebo štúdii na účely vedeckého vysvetlenia/skúmania fungovania metódy a jej výsledkov. V prípade záujmu nás kontaktujte na metodarus.cz@gmail.com.


Autor Karel Nejedlý rozpráva o zásadách Metódy RUŠ, o tom ako metóda funguje, a tiež o tom ako fungujeme my ľudia vo vzťahoch a v živote.

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024