Kto je terapeut

Kvalifikovaný terapeut Metódy RUŠ je absolventom terapeutických kurzov metódy, držiteľ platného CERTIFIKÁTU.

Ako prebieha kvalifikácia

Výuku budúcich terapeutov tvoria dva na seba nadväzujúce kurzy (je možné sa ich zúčastniť po absolvovaní troch základných kurzov), v ktorých účastníci postupne získavajú znalosti o tom ako kvalitne a zodpovedne pracovať s klientom. Druhý kurz je zakončený teoretickou i praktickou certifikačnou skúškou. Úspešní absolventi skúšok sa stávajú kvalifikovanými terapeutmi Metódy RUŠ. Svoju kvalifikáciu si obnovujú raz ročne v špeciálnych kurzoch.

Hodnotenie pred odovzdaním certifikátov

Pri hodnotení budúcich terapeutov ide predovšetkým o prirodzený záujem o klienta. Adept na certifikát musí vedieť, že pomáhať ľuďom je to, čo skutočne chce, čo ho napĺňa. Budúci terapeut prechádza niekoľkými odbornými testami, v ktorých sa hodnotí znalosť teórie, jej použitie v praxi, ako aj celkový rozvoj jeho osobnosti.

Navyše pred udelením kvalifikácie odpovedajú lektori a asistenti terapeutických kurzov – každý sám za seba – pri každom účastníkovi na otázky:

  • Pozná teóriu, vie ju?
  • Vedie klienta jasne, presne a bez zbytočností?
  • Dosahuje v danom čase optimálny výsledok?
  • Vedie s istotou a pokojne?
  • Podporuje klienta, má o neho záujem, je súcitný?

A predovšetkým:

  • Poslal/a by som k nemu svojich najbližších?
  • Šiel/šla by som k nemu sám/sama?

Ako si vybrať terapeuta

Prejdite si profil terapeuta na týchto stránkach, prečítajte si čo o sebe píše, zhodnoťte, či vám vyhovuje jeho kvalifikácia.

Je predpoklad, že ten, kto má certifikát krátko, pozná najnovšie techniky (Metóda RUŠ sa stále dopĺňa o nové praktické postupy; a zmeny za posledné dva roky boli podstatné). Na druhej strane ten, kto má certifikát dlhšie, môže mať viac skúseností z praxe, podľa toho, ako intenzívne sa terapiám venuje. Zrejme sa budete rozhodovať aj podľa vzdialenosti od vášho bydliska. Zavolajte terapeutovi a porozprávajte sa. Opýtajte sa ho/jej koľkým klientom metódou pomohol, a či pracuje iba Metódou RUŠ alebo robí viac terapií iného druhu.
Ak sa nemôžete rozhodnúť, napíšte nám na email v kontaktoch, odporučíme individuálne vhodného terapeuta priamo pre vašu konkrétnu situáciu a problém.
Ak si vyberiete terapeuta, ktorý nemá svoj profil na tejto oficiálnej stránke, nesiete plnú zodpovednosť za priebeh a výsledok terapie.

Boli ste na terapii?

Podeľte sa s nami o svoje skúsenosti a výsledky. Za vaše emaily vopred ďakujeme.

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024