Zmenu so svojim zdravím môže a musí urobiť človek sám – Jaroslav Kytlic, lékař – rozhovor

Rozhovor s lékařem Jaroslavem Kytlicem, absolventem kurzů RUŠ, patologem. 

Téma “zdravotní problémy” je v našich končinách ještě stále doménou odborníků v bílých pláštích (i když na lepší časy se blýská, minimálně RUŠabsolventi už berou zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou). Mezi absolventy kurzů metody RUŠ je lékařů hned několik. Jsou to otevření, zajímaví lidé a nepřekvapí vás, že nepatří k těm, kteří slepě propadli kouzelné moci pilulek, vidí svět zdraví z více úhlů. 

Prozraď nám na úvod, jaký je přesně tvůj obor? 

Môj hlavný odbor je patológia – je to morfologická veda, ktorá skúma zmeny tvaru, veľkosti a funkcie jednotlivých buniek, tkanív a orgánov. Okrem toho učím tento predmet na strednej škole a na bakalárskom štúdiu. 

Co tě vedlo ke studiu medicíny? 

Keď som bol prvák na gymnáziu, moja stará mama dostala mozgovú porážku a bola tri mesiace pred smrťou ochrnutá na polovicu tela. Celý ten čas sa snažila niečo dôležité povedať svojim dcéram (moja mama a jej dve sestry), ktoré sa o ňu starali. No kedže už nemohla hovoriť, tak sa jednou rukou veľmi vehementne a vytrvalo, no bohužiaľ márne, snažila niečo povedať svojim dcéram. Po troch mesiacoch umrela bez toho, aby sa jej podarilo naplniť poslednú vôľu či zámer…

Toto bol pre mňa kľúčový moment. Rozhodol som sa, že budem lekárom, aby som pomohol ľudom netrápiť sa. Neprekážala mi smrť ako taká, ale zúfalé bolo pre mňa pozerať sa na utrpenie a bezmocnosť človeka s tým niečo urobiť. Takto som to videl ako 15-ročný chalan. No a to ma viedlo k štúdiu medicíny. 

Keď som bol vo štvrtom ročníku, mal som veľmi intenzívny duchovný zážitok, ktorý úplne od základu zmenil môj život. Bolo to pre mňa druhé narodenie sa. (Dokonca som chcel zanechať medicínu. No nakoniec som ju dokončil). 

Vtedy som mal zámer, že keď budem lekárom, tak to využijem, aby som si otvoril protirozvodovú ambulanciu, nakoľko som bol silno presvedčený, že konflikty vo vzťahoch je možné riešiť, ak máme a prijmeme metodiku – ako sa zmeniť aby som nezničil, ale kultivoval manželský zväzok, ako základný vzťah pre všetky ostatné vzťahy. Nakoľko tu nie je priestor povedať o tomto zámere viac, skončím konštatovaním, že som sa paradoxne stal patológom asi preto aby som mal priestor nedeformovať svoj prístup k pacientom? A zároveň som získal skúsenosti, ktoré mi ukazujú a odkrývajú veci, ktoré bežne človek nevidí. 

Takže moje původně nachystaná otázka - co přivedlo lékaře, spjaté se západní vědou, na kurz Metody RUŠ – není tak docela na místě, měl jsi zkušenosti „z jiného soudku“ už dávno před RUŠkou. 

Ja som síce študoval západnú medicínu ale, ešte počas štúdia som mal možnosť začať vnímať aj alternatívnu medicínu a holistický pohľad na človeka. Aj preto som krátko po uhniezdenísa na patológii absolvoval jeden rok tradičnej čínskej medicíny v Prahe, kde som získal základy poznania tradičnej čínskej medicíny. Okrem toho som absolvoval 4-ročný postgraduálny kurz zameraný na tzv. Energoinformačný systém (skratka EIS vyučuje MUDr. Teodor Rosinský emeritný psychiater) ako neoddelitelnú súčasť organizmu človeka. Porucha EIS je základom pre mnohé ochorenia a toto štúdium ma taktiež viedlo ku dverám poznávania pastorálnej medicíny, na ktorú som sa práve chystal pred RUŠkou. 

Jaké byly tvé první dojmy z kurzu metody RUŠ? Věděl jsi hned, že to je TO pravé? 

Úžasné bolo pre mňa zistenie, že RUŠkou sa veľmi jednoducho dostaneme k prapríčine - jadru problémov. No nakoľko som len začiatočník, budem trénovať a nechám sa previesť hlbšími skúsenosťami, aby som mohol o RUŠke povedať viac. Verím, že naše skúsenosti budú pomáhať nielen nám, ale mnohým, úprimne a pravdivo hľadajúcim riešiť problémy, ktoré ich gniavia v každodennom živote. Áno myslím si, že prídem k tomu, že RUŠka je to pravé orechové, ako sa u nás hovorí. 

Jaro, dá se nějak patologie vidět skrze RUŠku? 

Teraz som sa dobre pobavil….ale napriek tomu, každá práca môže mať priamy či nepriamy vzťah k RUŠke alebo naopak, aj keď samozrejme moji „pacienti“ a ich tkanivá pod mikroskopom už z RUŠky veľa nemajú :-). Ale často sa v práci stretávam nielen s pozostalými, ale aj mnohými pacientami. V mojom okruhu je pomerne veľa známych, ktorí mi volajú, keď majú zdravotné problémy a pýtajú sa, či majú ísť k lekárovi alebo do nemocnice a tak podobne. No a tu by som možno už na konci roka vedel odovzdať poznatky z RUŠky… 

Mluvíš ty o RUŠce třeba se svými kolegy nebo přáteli? 

Áno, ja som dosť otvorený člověk, který nemá problém povedať svoj názor nielen svojim kolegom známym, ale aj cudzím ľuďom. Riadim sa intuíciou a keď vidím, že člověk je otvorený diskutovať o možnostiach uzdravenia, alebo riešenia problémov zo života, tak to určite využijem. Ale na druhej strane sa snažím riadiť citátom z evangelií kde Ježíš hovorí: „Nehádžte perly sviniam.“ 

Ja sa veľmi rád verejne hlásim k alternatívam, pretože našťastie aj zo svojej praxe mám dosť skúseností, kde západná medicína nemá dosah na mnohé uzdravenia resp. väčšinou alebo vôbec nemá riešenia pre kauzálne odstránenie príčin zdravotných problémov. V tomto čase je potrebné prepojiť západnú medicínu s alternatívnymi postupmi a ukazuje sa, že aj s RUŠkou. (Po skúsenostiach sa vyjádrím viac…) 

Jak daleko myslíš, že je doba, kdy se lidi přestanou chtít léčit a budou se chtít skutečně uzdravit? 

No ja vnímam, že ta doba je na dosah, je už takmer tu… Ale počkaj do jesene, alebo do konca roka, budem ti vedieť možno viac povedať?! 

To zní optimisticky, díky. A máš na závěr nějaké osobní tipy pro zdraví, které bys chtěl RUŠáčkům prozradit? 

Aj keď mám okrem západnej medicíny väčšie či menšie skúsenosti z rôznych alternativ, či už čínskej medicíny, energoinformačnej medicíny (EIS), taktiež som prechádzal viacerými hladovkami, spoznal som účinky urinoterapie, detoxikácie všetkými spôsobmi, nechem dávať nejaké zásadné rady z týchto skúseností, pretože sa začína ukazovať, že RUŠka môže poupraviť alebo zmeniť môj názor z doterajších skúseností. 

Ale jedna skúsenosť sa mi potvrzuje a preto aspoň túto jednu spomeniem: Zásadnu zmenu so svojim zdravím, so svojou spokojnosťou, charizmou, šťastím a vôbec so všetkým, čo súvisí nielen s fyzickým zdravím, ale aj s duševnou pohodou a šťastím, môže a musí urobiť ČLOVEK SÁM. To, že mu môže niekto alebo niečo pomôcť, naviesť ho, ukázať, alebo sprevádzať je možno potrebné, ale nie zásadné. 

Jaroslav Kytlic, absolvent kurzů metody RUŠ

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024