Základný kurz Metódy RUŠ – R3

Päťdňový kurz je určený pre účastníkov výuky RUŠ 2. Základné kurzy RUŠ 1, RUŠ 2 a RUŠ 3 tvoria celok. Účastníci sa postupne, teoreticky a predovšetkým prakticky, učia techniky Metódy RUŠ tak, aby ich po úspešnom zvládnutí všetkých troch kurzov vedeli dobre používať sami na sebe, a mali vyriešené všetky oblasti života.

Odstup od kurzu RUŠ 2 je minimálne 28 dní, maximálne 365 dní (jeden rok).

Je vhodný pre tých z vás, ktorí na sebe chcete ďalej pracovať, rozvíjať svoje schopnosti a žiť úspešný život vo všetkých oblastiach.

A pre tých, ktorí sa chcú následne prihlásiť na terapeutické kurzy a stať sa kvalifikovaným terapeutom Metódy RUŠ.

Kurz je nevyhnutné absolvovať od začiatku do konca, vrátane ubytovania na určenom mieste.

Kurz nie je vhodný pre ľudí, ktorí užívajú psychofarmaká alebo tabletky na spanie, ani pre nervovo labilných jedincov. 

Kurzy sú zvyčajne vedené v češtine, kurzové materiály sú tiež v českom jazyku.


Program

Pre úspech, hojnosť

 • Práca na sebe Metódou RUŠ - presne cielená na odstránenie individuálnych negácií spojených s peniazmi, hojnosťou, bohatstvom, blahobytom, a tiež so sebahodnotením a sebavedomím, ktoré nám bránia dosiahnuť úspechu v akejkoľvek oblasti života.
 • Čistiť budeme: ja a peniaze, bohatstvo, hojnosť, blahobyt, dávánie, prijímanie
 • Zameriame sa na sebahodnotu, sebavedomie, vďačnosť
 • Zopakujeme si, ako si splniť želanie

Pre rozvoj intuície

 • Práca na sebe Metódou RUŠ - odstránenie individuálnych negácií, ktoré nám bránia rozvinúť svoju intuíciu
 • Maľovanie mandál
 • Intuitívna kresba
 • Vcítenie sa do druhých
 • Vecná kontrola vlastnej intuície

Naviac

 • Tematicky zamerané meditácie
 • Autorehabilitačné cvičenie Makko-Ho
 • Každý si odvezie harmonizačný obrázok vytvorený na mieste pre jeho konkrétne potreby

Čo potrebujete na výučbu

Vaše rozhodnutie rozvíjať svoje schopnosti, chuť učiť sa nové veci, tvoriť a baviť sa.
Všetky pracovné materiály a pomôcky sú v cene kurzu.

Trvanie

Päť dní, začíname zvyčajne vo štvrtok o 18:00 večerou, končíme v utorok o 14:00 obedom.


Cenu nájdete po rozkliknutí konkrétneho termínu.


Prihlásenie na kurz je možné PO ÚSPEŠNOM ABSOLVOVANÍ kurzu RUŠ 2, a je potrebné to urobiť zo svojej RUŠkancelárie :-).


Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024