T 2

Odstup od kurzu T 1 je minimálne 28 dní, maximálne 365 dní (jeden rok).

Pokračovací terapeutický kurz.
Je zameraný na praktickú stránku terapií.
Vyučujú sa pokročilé a špeciálne techniky.
Budúci terapeuti se učia, ako pomôcť akémukoľvek (aj obtiažnemu) klientovi s akýmkoľvek problémom. Kurz je zakončený certifikačnou skúškou .

Pre koho je seminár určený

Pre tých z vás, ktorí sa chcete stať profesionálnymi terapeutmi a aktívne sa venovať pomáhaniu ľuďom v ich životoch.

Úspešný absolvent získava možnosť kvalifikovane pomáhať ľuďom na profesionálnej úrovni. Dostáva certifikát, ktorý má platnosť 1 rok. Je uvedený medzi terapeutmi na oficiálnych stránkach RUŠ.

Čo sa budeme učiť

  • Ako pracovať s obtiažnymi klientmi, s klientmi, ktorí užívajú psychofarmaká
  • Spracovanie zdravotných problémov
  • Pokročilé techniky - progresia, sprevádzanie prenatálnym obdobím, vedenie "do svetla"
  • Čistenie všetkého, čo dokáže ľudská myseľ vymyslieť - čierna mágia, woodoo, duše, minulé životy - prakticky a ľudsky
  • V rámci praxe sa zameriate na doladenie svojích osobných starostí s terapeutickou praxou.
  • Dostanete odborné odpovede na svoje otázky

Naviac

  • Praktické cvičenia zamerané na sústredenie a vnímanie klienta
  • Rozcvička
  • Tematické meditácie

Kurz je nevyhnutné absolvovať od začiatku do konca, vrátane ubytovania na určenom mieste.

Kurzy sú vedené v češtine, kurzové materiály sú tiež v českom jazyku.

Odborné vedenie seminára

Autor metódy Karel Nejedlý a jeho asistenti

Čo potrebujete na výučbu

Všetky pracovné materiály a pomôcky sú v cene kurzu.

Trvanie

Päť dní, začíname zvyčajne vo štvrtok o 18:00 večerou, končíme v utorok o 14:00 obedom.Prihlásenie na kurz je možné PO ÚSPEŠNOM ABSOLVOVANÍ kurzu T1, a je potrebné to urobiť zo svojej RUŠkancelárie :-).


Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024