Seminár pre terapeutov Metódy RUŠ

Seminár pre terapeutov Metódy RUŠ


Víkendový seminár pre terapeutov, asistentov a lektorov Metódy RUŠ

Čo nás čaká:
* Preberanie noviniek Metódy RUŠ – všeobecne, ale aj po odbornej a metodickej stránke.
* Zdieľanie skúseností z vašich aj našich terapií.
* Pomoc s nájdením programov, ktoré vás ešte zaťažujú. 
* Možnosť vzájomnej práce na sebe so skúsenými kolegami.

* Odkukanie „grifov“ od Karlíka a skúsenejších kolegov.
* Zoznámenie sa s novými kolegami terapeutmi (a nových so starými :-)).
* Súznenie, priateľstvo, pohoda.

Náš program:
piatok
od 14:00 príchod + vrelé vítanie + ubytovanie + voľný program   


18:00 večera
19:00 zoznamovacie kolo

sobota 

8:00 rozcvička + meditácia
9:00 raňajky
10:00 odpovede na vaše otázky, zdieľanie
13:00 obed
15:00 práca vo dvojiciach, individuálna pomoc s negáciami

18:00 večera
19:00 večerný program

nedeľa
8:00 rozcvička + meditácia
9:00 raňajky
10:00 terapeutky a terapeuti pracujú na sebe vo dvojiciach, AS+LE špeciálny program
13:00 záverečné kolo + rozlúčenie
13:30 obed
Po obede odchod, prípadne ďalšia práca vo dvojiciach – ak si to budete priať a potrebovať. Alebo môžete ešte zostať do večera a len sa tak baviť a užívať si a seba navzájom :)

Trvanie seminára je spravidla od piatka 18:00 do nedele 14:00.

Cena vrátane ubytovania s plnou penziou:
Terapeuti: 3 290,- Kč / 130 €
Asistenti:  2 590,- Kč / 100 €
Lektoři: 1 999,- Kč

Asistenti, pošlite teda zálohu len 500,- Kč, nie celých 1270,- Kč ako to bude uvedené v potvrdzujúcom maili. Lektori zaplatia na mieste len ubytovanie a stravu.

Vezmite si so sebou: prezuvky, podložky na písanie, deku na meditáciu.Zabezpečíme: ťaháky, papiere, perá, vreckovky, karimatky.

Upozornenie: na tomto seminári budeme ubytovávať podľa špeciálneho restimulačného kódu.

Príďte si to s nami užiť do Chytrova! 

Tešíme sa na vás, Evička a Karlík


Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2019