Seminár pre terapeutov Metódy RUŠ

Čo nás čaká:

*  Súznenie, priateľstvo, pohoda.
*  Preberanie noviniek Metódy RUŠ – všeobecne, ale aj po odbornej a metodickej stránke.
*  Zdieľanie skúseností z vašich aj našich terapií.
*  Pomoc s nájdením programov, ktoré vás ešte zaťažujú. 
*  Možnosť vzájomnej práce na sebe so skúsenými kolegami.
*  Odkukanie „grifov“ od Karlíka a skúsenejších kolegov.


Trvanie seminára je spravidla od piatka 18:00 do nedele 14:00.


Upozornenie: na tomto seminári budeme ubytovávať podľa špeciálneho restimulačného kódu.Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2020