Sabina Cabadová


Drazí přátelé,

děkuji, mám se krásně, radost, která mě zaplavila na konci T3 pořád přetrvává, moje potřeba umírat je naprosto pryč, a těším se, že žiju. Pocítila jsem, jak pracuje můj nejvyšší životní záměr, že i když se mi na kurz v tomto čase opravdu nechtělo jet, a přijela jsem bez konkrétního záměru, stejně se mi díky prosté, dokonalé souhře všeho dění kolem povedlo dosáhnout výsledku, který jsem nemohla očekávat, jelikož jsem nevěděla, že existuje. Prožila jsem tam okamžik naprostého štěstí, jednoty, Boží lásky, blaženosti. Síla toho prožitku a uvědomění si těch vzájemných „souvztažností“ mi ještě pořád dobíhá a dočišťuji, co je potřeba. Já cítím radost!!  Jsem hluboce vděčná za lidi, se kterými jsem pracovala, za Váš skvělý RUŠ -tým, za všechen smích kolem, za večerní písničky a tancování, za ty vyplakané oči a všechny ty posmrkané kapesníky kolem, mám pocit, že jsme „trhli“ rekord ve spotřebě! J. Jsem také velice vděčná za penzion Famozclub ve Zvířeticích, absolvovala jsem tam všechny kurzy, za přátelský personál a jejich péči, má to pro mě symboliku, že to skončilo právě tímto kurzem. Takže jen opakuju jedno velké všeobsažné DĚKUJI!! 


S láskou a úctou Sabina

po T3

sabina.cabadova@centrum.cz

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2022