Vědecký výzkum

Od léta roku 2022 probíhá výzkum Metody RUŠ, který má za cíl zařadit Metodu RUŠ mezi vědecky uznávané metody.


Vyplnění speciálního psychologického dotazníku vyhodnocuje psychické i fyzické výsledky každého (kdo se rozhodne - dotazníky jsou dobrovolné a samozřejmě anonymní), kdo prochází kurzy Metody RUŠ nebo se chystá na terapii RUŠ.
Pro zachycení získaného progresu je třeba dotazníky vyplnit před kurzem, sedm dnů po kurzu, tři měsíce po kurzu a rok po kurzu. Intenzita je určena tak, aby zachytila změny z hlediska fyzického a duševního zdraví, stresu, pohody, sebehodnocení, osobnosti a dalších psychopatologických příznaků.
U terapií dotazník vyplňují klienti před a sedm dnů po terapii.

Výzkum pro RUŠ zaštiťuje PhDr. Michaela Hric Pribilincová, PhD.


Zajímavosti

Jedním z dotazníků je stupnice sebehodnocení Symptom Chelist, která patří mezi nejrozšířenější měřicí nástroje v oblasti péče o duševní zdraví. Jedná se o devadesáti položkovou seberozvojovou stupnici, měřící současný duševní stav sledováním intenzity výskytu subjektivních psychopatologických symptomů, které jsou seskupeny do devíti dimenzí.

Děkujeme všem za průběžné vyplňování dotazníků, s výsledky vás seznámíme po nasbírání dat a jejich zpracování.

 Napište nám a podělte se o své výsledky po terapii i na info@metodarus.cz.


Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024