Iné akcie

Ochutnávka Metódy RUŠ s natáčaním

Sprevádza Karel a Eva Nejedlí
Pýtate sa: čo je to tá Metóda RUŠ? Ako funguje? Vídate ľudí, ktorí boli na kurze, terapiu, pracujú podľa knihy a vnímate ten rozdiel? Prídu vám viac v pohode, uvoľnenejší, nad vecou? Pýtate sa, ako je to možné a chcete to zažívať taky? Zaťažuje vás nejaký problém, ktorý by ste najradšej nemali alebo chcete žiť "len" lepší život? Uvažujete o terapii, kurze, ale zatiaľ nemáte dosť financií alebo času? Príďte na ochutnávku!

Bližšie informácie

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2022