Zajímavosti

  • První výuka Metody RUŠ proběhla v červnu 2007, zúčastnilo se jí 7 absolventů.

  • Celkem se zúčastnilo kurzů výuky Metody RUŠ 3303 lidí, z toho 2418 žen a 885 mužů (k 13. 7. 2019).
  • V roce 2015 proběhlo celkem 27 kurzů, z toho dvanáct R1, šest R2, čtyři R3, dvě T1, dvě T2 a jedna (ta úplně první na světě) T3. Šestnáct kurzů bylo ve Zvířeticích a jedenáct v Koutech. A k tomu bylo 7 přednášek a jedna Ochutnávka a tři Přátelská setkání.

Náš věk

  • Nejmladší absolventka výuky Metody RUŠ 1 byla Barborka, která se zúčastnila kurzu spolu s rodiči v září 2011 jako devítiletá. Nejmladší mladý muž je Tomáš, kurz prošel s maminkou v dubnu 2013 desetiletý.
  • Účastníků starších 60 bylo 46, jedna žena, paní Blanka, absolvovala kurz v krásných 74 letech. V těsném závěsu za ní je pan Tomáš, v době kurzu R1 73 letý.

Odkud jsme

Většina účastníků je z České republiky a Slovenska, tedy Češi a Slováci, ovšem mnozí žijí v jiné zemi, nejvíc v Německu, Rakousku a několik ve velké Británii a USA. Zatím jedinou certifikovanou terapeutku máme ve Španělsku (Katalánsku).

Změny

Přelomový pro systém výuky bylo září 2011, kdy jsme přešli od dvou sedmidenních kurzů ke třem pětidenním. Těmito novými pětidenními kurzy prošlo celkem 1563  lidí (do 1. 3. 2016).

V roce 2013 se znovu změnil systém přípravy terapeutů, nyní je třeba ke kvalifikaci projít kurzů pět. Během tří pětidenních základních kurzů se účastníci učí používat Metodu RUŠ pro vlastní potřebu, řeší postupně všechny oblasti svého života. Poté by měli umět pomoci sami sobě v nepříjemných situacích a problémech – pokud se v jejich životě nějaké objeví.

Terapeutické postupy se učí na následujících terapeutických kurzech, jsou dva a výuka je zakončená certifikační zkouškou. Terapeutický certifikát má roční platnost, poté si terapeuti obnovují kvalifikaci speciálním kurzem.

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2019